Servei de seguretat per a diverses Residències de titularitat del Departament. Contractació basada en Acord Marc (CSS 2017/4).

Servei de seguretat per a diverses Residències de titularitat del Departament. Contractació basada en Acord Marc (CSS 2017/4).

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Catalunya)
Título del Contrato: Servei de seguretat per a diverses Residències de titularitat del Departament. Contractació basada en Acord Marc (CSS 2017/4).

Importe: 866.928,50 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 01/12/2020 12:00
Número de Expediente: BE-2021-54
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fWfhSTScZgSXQV0WE7lYPw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com