Servei de seguretat i vigilància, dependències i material mòbil de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.NS87/20)

Servei de seguretat i vigilància, dependències i material mòbil de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.NS87/20)

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Catalunya)

Título del Contrato: Servei de seguretat i vigilància, dependències i material mòbil de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.NS87/20)

Importe: 3.937.947,48 Euros.

Órgano de Contratación: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 05/11/2020 12:00

Número de Expediente: CONTR/2020/576

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kWx61jGVKa4SugstABGr5A%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com