Seguretat i vigilància i control d’accessos, i vigilància d’edificis i altres immobles municipals amb cotxe de l’empresa de seguretat

Seguretat i vigilància i control d’accessos, i vigilància d’edificis i altres immobles municipals amb cotxe de l’empresa de seguretat

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)

Título del Contrato: Seguretat i vigilància i control d’accessos, i vigilància d’edificis i altres immobles municipals amb cotxe de l’empresa de seguretat

Importe: 60.000,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament d’Aitona

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 23/02/2021 23:59

Número de Expediente: 2020/G096

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=EZHSv6804igBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com