Prestació d’un servei que garanteixi la vigilància i la seguretat nocturna, a la Piscina Municipal dei Parc del Nord (Ca n’Oriac), durant les nits de la temporada d’estiu 2018 amb personal amb categoria de vigilant.L’objecte del contracte es la planificació, prestació, gestió, control i avaluació del Servei de vigilància i seguretat de la Piscina Municipal de ca n’ Oriac.

Prestació d’un servei que garanteixi la vigilància i la seguretat nocturna, a la Piscina Municipal dei Parc del Nord (Ca n’Oriac), durant les nits de la temporada d’estiu 2018 amb personal amb categoria de vigilant.L’objecte del contracte es la planificació, prestació, gestió, control i avaluació del Servei de vigilància i seguretat de la Piscina Municipal de ca n’ Oriac.

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: Prestació d’un servei que garanteixi la vigilància i la seguretat nocturna, a la Piscina Municipal dei Parc del Nord (Ca n’Oriac), durant les nits de la temporada d’estiu 2018 amb personal amb categoria de vigilant.L’objecte del contracte es la planificació, prestació, gestió, control i avaluació del Servei de vigilància i seguretat de la Piscina Municipal de ca n’ Oriac.

Importe: 17.311,50 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Sabadell
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 03/07/2018 14:00
Número de Expediente: 191/2018
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vhplrvR0jTerz3GQd5r6SQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com