Prestació del servei del control d’accés al cementiri municipal que compren les següents tasques: obertura i tancament del recinte, cura d’aquest, comunicació en el seu cas de incidències d’acord amb els procediments que restin establerts i funció informativa pel al funcionament del servei, així com  la gestió integral del personal destinat a aquest servei, considerant que la seva contractació és la idònia per a garantir la cobertura i correcte execució de les tasques que implica la seva realització

Prestació del servei del control d’accés al cementiri municipal que compren les següents tasques: obertura i tancament del recinte, cura d’aquest, comunicació en el seu cas de incidències d’acord amb els procediments que restin establerts i funció informativa pel al funcionament del servei, així com  la gestió integral del personal destinat a aquest servei, considerant que la seva contractació és la idònia per a garantir la cobertura i correcte execució de les tasques que implica la seva realització

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Tarragona)
Título del Contrato: Prestació del servei del control d’accés al cementiri municipal que compren les següents tasques: obertura i tancament del recinte, cura d’aquest, comunicació en el seu cas de incidències d’acord amb els procediments que restin establerts i funció informativa pel al funcionament del servei, així com  la gestió integral del personal destinat a aquest servei, considerant que la seva contractació és la idònia per a garantir la cobertura i correcte execució de les tasques que implica la seva realització.

Importe: 25.720,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Valls
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 30/11/2020 13:00
Número de Expediente: 2020-18
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DjXJyp2qtMeiEJrVRqloyA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com