La contractació dels treballs de vigilància i seguretat de l’immoble de la congregació dels Missioners Claretians que té a la localitat de Montgat, al c/ Sant Antoni Maria Claret, número 152, i que s’ha llogat per part de l’Ajuntament per tal d’allotjar a 40 joves d’entre 18 a 23 anys, que viuen al carrer a Barcelona ciutat.

La contractació dels treballs de vigilància i seguretat de l’immoble de la congregació dels Missioners Claretians que té a la localitat de Montgat, al c/ Sant Antoni Maria Claret, número 152, i que s’ha llogat per part de l’Ajuntament per tal d’allotjar a 40 joves d’entre 18 a 23 anys, que viuen al carrer a Barcelona ciutat.

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: La contractació dels treballs de vigilància i seguretat de l’immoble de la congregació dels Missioners Claretians que té a la localitat de Montgat, al c/ Sant Antoni Maria Claret, número 152, i que s’ha llogat per part de l’Ajuntament per tal d’allotjar a 40 joves d’entre 18 a 23 anys, que viuen al carrer a Barcelona ciutat.

Importe: 58.824,00 Euros.
Órgano de Contratación: Institut Municipal de Serveis Socials
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas:
Número de Expediente: 21000049
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rFaijUuovW2iEJrVRqloyA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com