Increment d’hores prevista com a causa de modificació en PCAP amb aplicació a 01.03.2021:

Increment d’hores prevista com a causa de modificació en PCAP amb aplicació a 01.03.2021:

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Girona)

Título del Contrato: Increment d’hores prevista com a causa de modificació en PCAP amb aplicació a 01.03.2021:

– import contracte inicial: 68.106,06 € IVA inclòs

– import modificació: 49.982,92 € IVA inclòs

– import total: 118.088,98 € IVA inclòs

Importe: 97.594,20 Euros.

Órgano de Contratación: Departament de Cultura

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas:

Número de Expediente: CU-2019-20111 LOT 3

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wJRcRTo54Qmrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com