Execució del contracte del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida (a partir d’ara UdL), així com determinar l’organització i suport que l’empresa adjudicatària ha de prestar tant al personal adscrit al servei com als responsables de la gestió del servei per part de la Universitat

Execució del contracte del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida (a partir d’ara UdL), així com determinar l’organització i suport que l’empresa adjudicatària ha de prestar tant al personal adscrit al servei com als responsables de la gestió del servei per part de la Universitat

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)
Título del Contrato: Execució del contracte del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida (a partir d’ara UdL), així com determinar l’organització i suport que l’empresa adjudicatària ha de prestar tant al personal adscrit al servei com als responsables de la gestió del servei per part de la Universitat

Importe: 1.033.740,00 Euros.
Órgano de Contratación: Universitat de Lleida
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 27/07/2020 13:00
Número de Expediente: 2020/SER-31
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4t37Y9%2FeK%2Fx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com