És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)
Título del Contrato: És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021.

Importe: 32.076,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament d’Almacelles
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 21/05/2021 13:00
Número de Expediente: 2021/455
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MjpxvLc0RgwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com