Encàrrec d’emergència del servei de vigilància i seguretat al CRAE Enric Llaberia a Lleida, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (BE-2021-2108)

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)
Título del Contrato: Encàrrec d’emergència del servei de vigilància i seguretat al CRAE Enric Llaberia a Lleida, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (BE-2021-2108)

Importe: 20.147,85 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas:
Número de Expediente: BE-2021-2108 – E-35-2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=miAQp7auUcSmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com