Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)

Título del Contrato: Encàrrec d’emergència del servei de vigilància i seguretat al CREI Can Rubió a Esparraguera de la DGAIA (BE-2021-1386)

Importe: 153.240,80 Euros.

Órgano de Contratación: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas:

Número de Expediente: BE-2021-1386 – E-04-2021

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5eOtJaILP9Krz3GQd5r6SQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com