Contractació d’un servei de vigilància i protecció a les instal·lacions de Fira Barcelona que garanteixi la seguretat de les persones allotjades, així com de les persones que hi treballen i presten serveis.

Contractació d’un servei de vigilància i protecció a les instal·lacions de Fira Barcelona que garanteixi la seguretat de les persones allotjades, així com de les persones que hi treballen i presten serveis.

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: contractació d’un servei de vigilància i protecció a les instal·lacions de Fira Barcelona que garanteixi la seguretat de les persones allotjades, així com de les persones que hi treballen i presten serveis.

Importe: 44.190,00 Euros.
Órgano de Contratación: Institut Municipal de Serveis Socials
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas:
Número de Expediente: 20000364
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9Pk8qArDPpouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com