Contractació d’emergència auxiliars de serveis per efectuar tasques de control als col·legis electorals durant la jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021

Contractació d’emergència auxiliars de serveis per efectuar tasques de control als col·legis electorals durant la jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)

Título del Contrato: Contractació d’emergència auxiliars de serveis per efectuar tasques de control als col·legis electorals durant la jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021

Importe: 9.996,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas:

Número de Expediente: AJT/12332/2021

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LM5a6gdosHmrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com