contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores i manteniment, per assegurar la bona convivència dels usuaris i professionals dins del context del dispositiu d’urgència instal·lat al Pavelló 7 de FIRA BARCELONA

contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores i manteniment, per assegurar la bona convivència dels usuaris i professionals dins del context del dispositiu d’urgència instal·lat al Pavelló 7 de FIRA BARCELONA

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: contractació dels treballs de servei de vigilància 24 hores i manteniment, per assegurar la bona convivència dels usuaris i professionals dins del context del dispositiu d’urgència instal·lat al Pavelló 7 de FIRA BARCELONA

Importe: 116.543,01 Euros.
Órgano de Contratación: Institut Municipal de Serveis Socials
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas:
Número de Expediente: 20000321
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9Pk8qArDPpqmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com