Contractació del servei de vigilància i seguretat de les dependències de la Fundació Museu Picasso de Barcelona

Contractació del servei de vigilància i seguretat de les dependències de la Fundació Museu Picasso de Barcelona

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: Contractació del servei de vigilància i seguretat de les dependències de la Fundació Museu Picasso de Barcelona

Importe: 1.937.162,72 Euros.
Órgano de Contratación: Fundació Museu Picasso de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 11/03/2021 15:00
Número de Expediente: E210000006
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FVEzb3iFMtoSugstABGr5A%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com