Contractació administrativa per adjudicar el servei de Guarderia Rural de l’Alta Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Girona)
Título del Contrato: Contractació administrativa per adjudicar el servei de Guarderia Rural de l’Alta Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat

Importe: 10.330,58 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci per a la protecció i la gestió de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 11/03/2021 13:00
Número de Expediente: 2021/11
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dHB3RJudC%2BGmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com