Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i evacuació dels edificis municipals de Manlleu, incloent-hi el manteniment normatiu-preventiu, el manteniment correctiu i els treballs de reposició de la instal·lació.

Licitación

Anuncio de Licitación

Título del Contrato: Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i evacuació dels edificis municipals de Manlleu, incloent-hi el manteniment normatiu-preventiu, el manteniment  correctiu i els treballs de reposició de la instal·lació.

Importe: 135.080,64 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Manlleu

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 12/02/2021 23:59

Número de Expediente: AST/422/2020

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QCGiePfasOMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com